Eco - packing Alliance

 

Eco-Packaging Alliance je skvelý spôsob, ako prispieť k celosvetovému zalesneniu prostredníctvom ekologických obalov! Každou našou objednávkou sa vysadia stromy v oblastiach núdze. 

 

 

Všetok atrament je na báze sóje. Narozdiel od tradičného atramentu na báze ropy je tento atrament šetrnejší k životnému prostrediu, poskytuje presnejšie farby a uľahšuje recykláciu. Tkanivo je úplne bez kyselín a má certifikát FSC. Papier bez obsahu kyselín je papier, ktorý sa naplní vodou, čím sa dosiahne neutrálne alebo zásadité pH (7 alebo mierne väčšie).  Je tiež bez lignínu a síry.

 

Forest Stewardship Council (FSC) je organizáciu, ktorá pracuje na podpore trvalo udržateľného lesníctva na celom svete. FSC zabezpečuje zákazníkom možnosť vybrať si lesné produkty, ako je papier a drevo, ktoré boli vyrobené ekologicky, sociálne zodpovedne a ekonomicky životaschopným spôsobom.

 

Byť šetrný k životnému prostrediu je jednou z našich základných hodnôt a uvedomujeme si svoju zodpovednosť a práve preto sme sa vybrali touto cestou. 

 

Filter
Cena